MAGYAR VAD-ÉS ÁLLATKERTI
ÁLLATORVOSOK TÁRSASÁGA

CÉLOK

ÉS TEVÉKENYSÉG

5

CÉLJAINK

Egyesületünk célja, hogy a vad-, állatkerti- és hobbi állatok, a hazai és külföldi különleges, védett és fokozottan védett állatfajok tartásával, tenyésztésével, gyógyításával, védelmével kapcsolatos tudományos, kutatási, oktatási, ismeretterjesztő, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi tevékenységek színvonalát emelje, szakmai és társadalmi ismertségét, elismertségét növelje. Kiemelten fontos feladataink közé soroljuk az állatvédelemmel összefüggő jogok, kötelezettségek megismertetését, érvényesülésük elősegítését és támogatását, valamint az állattartás valamennyi formájának tekintetében a környezetvédelmi fejlesztések segítését.

5

TEVÉKENYSÉGÜNK

  • konferenciák, képzések, továbbképzések, kiállítások, bemutatók szervezése
  • széleskörű ismeretterjesztő-tájékoztató tevékenység folytatása mind az állatorvosok, mind a tenyésztők, mind pedig az állattartók körében
  • a tagság klinikai tevékenységén keresztül adat- és információgyűjtés a kedvtelésből, a vadaskertekben és állatkertekben, a természetvédelmi területeken tartott különleges, védett és fokozottan védett állatfajok hazai és külföldi előfordulásáról, tartási körülményeiről
  • együttműködések kialakítása a hasonló célokat, feladatokat ellátó – hazai és nemzetközi – állami és nem állami, szakmai, tudományos, kutató, oktató, ismeretterjesztő, érdekvédelmi szervezetekkel, a hazai klinikum bekapcsolása a nemzetközi szakmai életbe.
  • kutatások koordinálása, támogatása, eredményeik széleskörű megismertetése
  • természetvédelmi célú, non-profit szaktanácsadás (nem beleértve az engedélyköteles szaktanácsadói tevékenységet)